Bộ Cài Game

Tải Bộ Cài Game

Để chơi game với chất lượng tối ưu, vui lòng kiểm tra cấu hình được yêu cầu trước khi chạy game. Để chơi Dragon Nest, vui lòng tải và chạy bộ cài game.

Tải Xuống

Phiên Bản Bộ Cài Game 227 ((Dung lượng File:7.87 GB)

Lưu ý: Bộ cài mới nhất có định dạng file .zip. Vui lòng giải nén file .zip trước khi nhấn vào file "Setup.exe" trong thư mục Dragon Nest SEA. (Công cụ được khuyến cáo: 7-zip)

Gặp Phải Vấn Đề Khi Tải Xuống?

Hãy báo báo với chúng tôi tại Dragon Nest Forum

Torrent

Bản Cập Nhật Thủ Công: Phiên Bản 222 - 223 (Kích cỡ: 118 MB)

Phiên Bản: 222 sang 223

Lưu ý:
Nếu Phiên bản Game của bạn là 222, vui lòng sử dụng bạn cập nhật thủ công này để cập nhật game lên phiên bản mới nhất.
Để kiểm tra phiên bản game hiện tại của bạn, vui lòng vào thư mục cài đặt Dragon Nest và mở file Version.cfg bằng Notepad.

Hướng Dẫn:
Tải bản cập nhật thủ công và đặt vào trong thư mục Dragon Nest.
Nhấn đúp vào bản cập nhật thủ công để chạy chương trình cập nhật.

Bản Cập Nhật Thủ Công: Phiên Bản 223 - 224 (Kích cỡ: 12.8 MB)

Phiên Bản: 223 sang 224

Lưu ý:
Nếu Phiên bản Game của bạn là 223, vui lòng sử dụng bạn cập nhật thủ công này để cập nhật game lên phiên bản mới nhất.
Để kiểm tra phiên bản game hiện tại của bạn, vui lòng vào thư mục cài đặt Dragon Nest và mở file Version.cfg bằng Notepad.

Hướng Dẫn:
Tải bản cập nhật thủ công và đặt vào trong thư mục Dragon Nest.
Nhấn đúp vào bản cập nhật thủ công để chạy chương trình cập nhật.

Bản Cập Nhật Thủ Công: Phiên Bản 224 - 225 (Kích cỡ: 12.4 MB)

Phiên Bản: 224 sang 225

Lưu ý:
Nếu Phiên bản Game của bạn là 224, vui lòng sử dụng bạn cập nhật thủ công này để cập nhật game lên phiên bản mới nhất.
Để kiểm tra phiên bản game hiện tại của bạn, vui lòng vào thư mục cài đặt Dragon Nest và mở file Version.cfg bằng Notepad.

Hướng Dẫn:
Tải bản cập nhật thủ công và đặt vào trong thư mục Dragon Nest.
Nhấn đúp vào bản cập nhật thủ công để chạy chương trình cập nhật.

Bản Cập Nhật Thủ Công: Phiên Bản 225 - 226 (Kích cỡ: 144 MB)

Phiên Bản: 225 sang 226

Lưu ý:
Nếu Phiên bản Game của bạn là 225, vui lòng sử dụng bạn cập nhật thủ công này để cập nhật game lên phiên bản mới nhất.
Để kiểm tra phiên bản game hiện tại của bạn, vui lòng vào thư mục cài đặt Dragon Nest và mở file Version.cfg bằng Notepad.

Hướng Dẫn:
Tải bản cập nhật thủ công và đặt vào trong thư mục Dragon Nest.
Nhấn đúp vào bản cập nhật thủ công để chạy chương trình cập nhật.

Bản Cập Nhật Thủ Công: Phiên Bản 226 - 227 (Kích cỡ: 13.6 MB)

Phiên Bản: 226 sang 227

Lưu ý:
Nếu Phiên bản Game của bạn là 226, vui lòng sử dụng bạn cập nhật thủ công này để cập nhật game lên phiên bản mới nhất.
Để kiểm tra phiên bản game hiện tại của bạn, vui lòng vào thư mục cài đặt Dragon Nest và mở file Version.cfg bằng Notepad.

Hướng Dẫn:
Tải bản cập nhật thủ công và đặt vào trong thư mục Dragon Nest.
Nhấn đúp vào bản cập nhật thủ công để chạy chương trình cập nhật.

Hướng Dẫn Cài Đặt:

  • Nhấn vào đường dẫn TẢI XUỐNG
  • Nhấn "Lưu" để bắt đầu tải xuống
  • Chạy file dragonnext.exe tại nơi bạn lưu file
  • Cài đặt game và bắt đầu Chiến Đấu!

Tải Driver Liên Quan

yêu cầu tải phiên bản mới nhất của DirectX và driver của Card Đồ Họa
Hãy nhớ sẽ có những phiên bản khác nhau của driver tùy vào hệ điều hành của bạn.