Bộ Cài Game

Tải Bộ Cài Game

Cùng tham gia vào một cuộc phiêu lưu tráng lệ. Tải xuống và cài đặt game ở đây.
Để thưởng thức game một cách tối ưu nhất, vui lòng kiểm tra các yêu cầu cấu hình trước khi chạy game!

Tải Xuống

Phiên Bản Bộ Cài Game 227 ((Dung lượng File:7.87 GB)

Lưu ý: Bộ cài mới nhất có định dạng file .zip. Vui lòng giải nén file .zip trước khi nhấn vào file "Setup.exe" trong thư mục Dragon Nest SEA. (Công cụ được khuyến cáo: 7-zip)

Gặp Phải Vấn Đề Khi Tải Xuống?

Hãy báo báo với chúng tôi tại Dragon Nest Forum

Torrent

Bản Cập Nhật Thủ Công: Phiên Bản 222 - 223 (Kích cỡ: 118 MB)

Phiên Bản: 222 sang 223

Lưu ý:
Nếu Phiên bản Game của bạn là 222, vui lòng sử dụng bạn cập nhật thủ công này để cập nhật game lên phiên bản mới nhất.
Để kiểm tra phiên bản game hiện tại của bạn, vui lòng vào thư mục cài đặt Dragon Nest và mở file Version.cfg bằng Notepad.

Hướng Dẫn:
Tải bản cập nhật thủ công và đặt vào trong thư mục Dragon Nest.
Nhấn đúp vào bản cập nhật thủ công để chạy chương trình cập nhật.

Bản Cập Nhật Thủ Công: Phiên Bản 223 - 224 (Kích cỡ: 12.8 MB)

Phiên Bản: 223 sang 224

Lưu ý:
Nếu Phiên bản Game của bạn là 223, vui lòng sử dụng bạn cập nhật thủ công này để cập nhật game lên phiên bản mới nhất.
Để kiểm tra phiên bản game hiện tại của bạn, vui lòng vào thư mục cài đặt Dragon Nest và mở file Version.cfg bằng Notepad.

Hướng Dẫn:
Tải bản cập nhật thủ công và đặt vào trong thư mục Dragon Nest.
Nhấn đúp vào bản cập nhật thủ công để chạy chương trình cập nhật.

Bản Cập Nhật Thủ Công: Phiên Bản 224 - 225 (Kích cỡ: 12.4 MB)

Phiên Bản: 224 sang 225

Lưu ý:
Nếu Phiên bản Game của bạn là 224, vui lòng sử dụng bạn cập nhật thủ công này để cập nhật game lên phiên bản mới nhất.
Để kiểm tra phiên bản game hiện tại của bạn, vui lòng vào thư mục cài đặt Dragon Nest và mở file Version.cfg bằng Notepad.

Hướng Dẫn:
Tải bản cập nhật thủ công và đặt vào trong thư mục Dragon Nest.
Nhấn đúp vào bản cập nhật thủ công để chạy chương trình cập nhật.

Bản Cập Nhật Thủ Công: Phiên Bản 225 - 226 (Kích cỡ: 144 MB)

Phiên Bản: 225 sang 226

Lưu ý:
Nếu Phiên bản Game của bạn là 225, vui lòng sử dụng bạn cập nhật thủ công này để cập nhật game lên phiên bản mới nhất.
Để kiểm tra phiên bản game hiện tại của bạn, vui lòng vào thư mục cài đặt Dragon Nest và mở file Version.cfg bằng Notepad.

Hướng Dẫn:
Tải bản cập nhật thủ công và đặt vào trong thư mục Dragon Nest.
Nhấn đúp vào bản cập nhật thủ công để chạy chương trình cập nhật.

Bản Cập Nhật Thủ Công: Phiên Bản 226 - 227 (Kích cỡ: 13.6 MB)

Phiên Bản: 226 sang 227

Lưu ý:
Nếu Phiên bản Game của bạn là 226, vui lòng sử dụng bạn cập nhật thủ công này để cập nhật game lên phiên bản mới nhất.
Để kiểm tra phiên bản game hiện tại của bạn, vui lòng vào thư mục cài đặt Dragon Nest và mở file Version.cfg bằng Notepad.

Hướng Dẫn:
Tải bản cập nhật thủ công và đặt vào trong thư mục Dragon Nest.
Nhấn đúp vào bản cập nhật thủ công để chạy chương trình cập nhật.

Hướng Dẫn Cài Đặt:

  • Nhấn vào đường dẫn TẢI XUỐNG
  • Nhấn "Lưu" để bắt đầu tải xuống
  • Chạy file dragonnest.exe tại nơi bạn lưu file
  • Cài đặt game và bắt đầu Chiến Đấu!

Yêu Cầu Cấu Hình

Vui lòng kiểm tra các thông số sau đây trên máy tính của bạn và đảm bảo rằng hệ thống của bạn thật sự phù hợp để chạy game. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về cấu hình tối thiểu để chạy game và cấu hình đề nghị để đạt hiệu suất tối ưu nhất.

Thành Phần Cấu Hình Tối Thiểu Cấu Hình Đề Nghị
CPU Intel(R) Core(TM) Duo CPU E8400 hoặc cao hơn
(hoặc từ Core 2 quad trở đi)
Intel(R) Pentium Core i3 530 hoặc cao hơn
(hoặc từ i5 trở đi)
Hệ Điều Hành Windows XP Window 7(64bit)
RAM 4GB 8GB
VGA Nvidia GeGorce 9500 GT Nvidia GeGorce GTX 250
HDD 10GB hoặc lớn hơn 10GB hoặc lớn hơn
Direct Direct X 9.0c hoặc cao hơn Direct X 9.0c hoặc cao hơn

Tải Driver Liên Quan

yêu cầu tải phiên bản mới nhất của DirectX và driver của Card Đồ Họa
Hãy nhớ sẽ có những phiên bản khác nhau của driver tùy vào hệ điều hành của bạn.