GIAO DIỆN

Interface: GIAO DIỆN

NHÂN VẬT

Interface: Character

BẢN ĐỒ

Mini Map Screenshot
 • VỊ TRÍ NHÂN VẬT

  Hướng mũi tên thể hiện vị trí hiện tại của nhân vật.

 • NPC (NHÂN VẬT MÁY):

  Hiển thị vị trí của NPC.
  Đưa chuột lên để kiểm tra tên của NPC.

 • RỜI THỊ TRẤN:

  Hiển thị vị trí lối ra khỏi thị trấn.
  Đưa chuột lên để kiểm tra tên.

CHIẾN ĐẤU

Interface: Combat

TRỢ GIÚP

Interface: In Game Help

BÀN PHÍM

Controls: Keyboard

TAY CẦM

Controls: Game Pad

SỬA PHÍM TẮT

Editing Shortcuts Screenshot

Bạn có thể lựa chọn hoặc cài đặt phím tắt theo ý thích

 1. Lựa chọn hệ loại thiết bị điểu khiển bạn muốn tùy chỉnh
 2. Nhập các phím để tùy chỉnh