RƯƠNG THƯỞNG MAGNIFYQUE!

RƯƠNG THƯỞNG MAGNIFYQUE LÀ GÌ?

[Magnifying Glass] cho phép bạn nhìn vào Rương của Dungeon vào cuối mỗi lượt! (Có vẻ lén lút nhỉ?) Nhưng điều tuyệt với của Magnifying Glass không dừng lại ở đó. Bạn sẽ nhận được một vật phẩm từ Rương Thưởng Magnifyque cho mỗi [Magnifying Glass] đã đùng! Vậy là có hai lần nhận thưởng!

Suỵt - Có một điều rất quan trọng cần phải chú ý! Chúng tôi sẽ cập nhật trang này thường xuyên với những phần thưởng mới rất thú vị trong Rương Magnifyque, vậy nên hãy đánh dấu trang này và kiểm tra lại thường xuyên để biết thêm chi tiết!

Nhận lấy những phần thưởng này từ 00h00 Ngày 14/04/2017 (GMT+8)!!!!!

VẬT PHẨM CÓ THỜI HẠN!

Phần Thưởng Tiền Mặt

 • Pegasus
 • Clear Sky’s Black Armor Wing

 • Clear Sky’s Black Armor Tail
 • Clear Sky’s Black Armor Decal
 • Abyss Darkness Weapon Exchange Coupon
 • Brilliant Light Weapon
Exchange Coupon
 • Blessed Wedding Wing
  30 days
 • Blessed Wedding Tail
  30 days
 • Blessed Wedding Decal
  30 days
 • FTG Recovery Potion
  (500 FTG) x1
 • Blue Sparkling
Ring

  Perm
 • Heart Decal
  30 Days

Phần Thưởng Tiền Mặt sẽ được gửi qua Hộp Quà tại Cash Shop và sẽ hết hạn sau 30 ngày nếu không được nhận.

PHẦN THƯỞNG TRONG GAME

 • Lv 93 Epic Premium Plate
  (Ultimate/Destruction/Magician/Life Vitality)
 • Lv 93 Epic Enhancement Plate
  (Intellect/Bear/Wind/Health)
 • Level 93 High Grade Dragon Pouch
  x1
 • Level 93 Additional Nest Entry Ticket (2 Days)
  x1
 • Bright Talisman Essence
  x3 or x5
 • Intense Dragon Jade Fragment
  x3 or x5
 • Light Cube
  x1
 • Darkness Cube
  x1
 • Fragment of Brilliant Skills
  x5 or x7
 • Essence of Life
  x50 or x75
 • Strong Dragon Jade Heart
  x1
 • Incomplete Seal Stamp
  x100
 • Gold
  x650 or x1000 or x5000 or x7000
 • Fortune Coin
  Dungeon Points(500) or (1000)
 • Fortune Coin
  Nest Points (500)

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Q1: Tôi nhận thưởng ở đâu? Tại sao tôi đã không nhận được phần thưởng sau đó ??

A1: Phần thưởng sẽ được gửi đến hộp thư trong game của bạn hoặc Hộp Quà Cửa Hàng trong mốc giờ tiếp theo. Có nghĩa là, nếu bạn sử dụng Glass lúc 6:40 PM, bạn sẽ nhận được phần thưởng lúc 19:00. Nếu bạn sử dụng Glass lúc 19:05, bạn sẽ nhận được phần thưởng của bạn lúc 20:00.

Q2: Nếu tôi sử dụng 2 Glass cho cùng một rương, liệu tôi nhận được 2 phần thưởng?

A2: Có. Bạn sẽ nhận được số lượng phần thưởng tương đương với số lượng Glass bạn đã sử dụng.

Q3: Tôi lấy Glass từ Nhà Trao Đổi thay vì Cửa Hàng, liệu nó có hoạt động?

A3: Có! Xuất xứ của kính lúp không quan trọng. Miễn là bạn sử dụng nó, bạn sẽ có phần thưởng.

Q4: Liệu chương trình chỉ áp dụng trong Nest?

A4: Không. Chương trình áp dụng cho bất kỳ dungeon hoặc nest nào, miễn là bạn có sử dụng Glass.

Q5: Tôi phải chơi ở những Chế Độ Dungeon nào để đạt đủ điều kiện?

A5: Chế độ chơi không quan trọng trong danh sách Easy / Normal / Hard / Master / Abyss. Tóm lại, miễn là bạn sử dụng Glass bạn sẽ nhận phần thưởng.

Q6: Liệu Rương Thưởng Magnifyque có cung cấp các phần thưởng đã nhận trước đó như Vật phẩm Manticore, Vật phẩm Apocalypse và Phụ kiện Apocalypse?

A6: Không. Danh sách sẽ được làm mới hoàn toàn. Tất cả các phần thưởng trước đó sẽ không còn tồn tại khi sử dụng Glass sau 11:00.

Q7: Những phần thưởng tiền mặt có thể bán được không?

A7 : Với những Phần Thưởng Tiền Mặt vĩnh viễn (VD: Pink Cupid Wing Vĩnh Viễn) có thể giao dịch 1 lần trong Nhà Trao Đổi. Những vật phẩm 30 ngày không thể giao dịch.

Q8: Tại sao tôi chỉ nhận được 1 phần thưởng khi tôi sử dụng 2 Glass?

A8: Kiểm tra cả hai hộp thư trong game của bạn và Hộp Quà Cửa Hàng, bạn có thể nhận được 1 vật phẩm trong game và 1 vật phẩm tiền mặt.

Q9: Tôi đã sử dụng Glass, tại sao tôi không nhận được phần thưởng?

A9: Phần thưởng được phát hành sau mỗi mốc giờ. Nếu bạn sử dụng Glass vào 7:05, bạn sẽ nhận được phần thưởng của bạn vào lúc 8:00. Nếu bạn sử dụng nó lúc 7:55, bạn vẫn sẽ nhận được phần thưởng vào lúc 8:00.

Q10: Tôi đã sử dụng Glass của tôi lúc 18:45, giờ là 19:00 và tôi vẫn không nhận được phần thưởng.

A10: Bạn cần phải thay đổi kênh để hiển thị thông báo thư và thông báo hộp quà.