News - Notice

Bản Cập Nhật Game 11/07

gamepatch.png (579×116)

Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 12/07 00h00 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ! Stay tune for compensation package details to be release tomorrow (12/07) after 1300HRS GMT+7.

Chúng tôi sẽ cho ra mắt một Bản Cập Nhật Game vào Ngày 11/07/2017 lúc 04h00 (GMT+7).

Dịch vụ game sẽ tạm dừng hoạt động để bảo trì trong thời gian này và dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 14h00 (GMT+7).

Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game vào thời gian trên để tránh mất vật phẩm.

Các cập nhật mới: 
Cập Nhật (Change log):
  • Sửa lỗi Level Anh Hùng
  • Nhân vật Biên Niên Sử có thể được tạo bởi các tài khoản đang hoạt động.