News - Notice

Bồi thường thời gian chết của máy chủ

notice.png (579×116)

Thân gửi các Anh Hùng,

Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại!

Những sự kiện sau sẽ được kéo dài thêm:
Chương trình Khuyến mãi độc quyền Mua 1 Tặng 1!
Thời Gian: 00h00 Ngày 10/07 - 23h59 Ngày 17/07

Đừng bỏ lỡ những ưu đãi dành cho các Nhân Vật Biên Niên Sử!
Sự Kiện 1: Ưu Đãi Cho VIP Cao Cấp!
Khuyến mãi sẽ bắt đầu vào 00h00 Ngày 04/07 và kết thúc vào 23h59 Ngày 02/08.

Sự Kiện 2: Khuyến Mãi Phụ Kiện Thú Cưng!
Thời Gian: 00h00 Ngày 04/07 - 23h59 Ngày 19/07

Lên Level Cho Nhân Vật Biên Niên Sử Và Nhận Thưởng!
00h00 Ngày 04/07 đến 23h59 Ngày 19/07 

Để cám ơn sự kiện nhẫn và thông cảm của các bạn trong khoảng thời gian vừa qua, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một phần quà cảm ơn nho nhỏ:

Tới Tất cả các nhân vật: 
 • 1000 FTG sẽ được gửi sau bảo trì ngày Thứ Ba.
 • Các Vật Phẩm Tiền Mặt sẽ được kéo dài thời gian thêm 30h.

Tới Các Tài Khoản (Trao theo từng tài khoản, chỉ các nhân vật level 40 trở lên mới được nhận): 
 • 3x Magnifying Glass
 • 5x Altea Gacha Box (7 Ngày)

Nhân vật level 16 trở lên (Theo Từng Nhân Vật) : 
 • 1x Fortune Coin - Dungeon Point (1000)
 • 5x Luxurious yellow pouch

Nhân Vật level 40 – 69 (Theo Từng Nhân Vật): 
 • 1x Epic Dragon Jade Pouch (Lv.93) 
 • 1x Epic Plate Pouch (Lv.93) 
 • 1x Fortune Coin - Dungeon Point (1000)
 • 1x Fortune Coin - Battlefield Point (1000)

Nhân Vật level 70 - 79 (Theo Từng Nhân Vật):
 • 2x Epic Dragon Jade Pouch (Lv.93) 
 • 2x Epic Plate Pouch (Lv.93) 
 • 2x Fortune Coin - Dungeon Point (1000)
 • 2x Fortune Coin - Battlefield Point (1000)

Nhân Vật Level 80 - 93 (Theo Từng Nhân Vật):
 • 3x Epic Dragon Jade Pouch (Lv.93) 
 • 3x Epic Plate Pouch (Lv.93) 
 • 2x Fortune Coin – Nest Point (1000)
 • 2x Fortune Coin - Dungeon Point (1000)
 • 2x Fortune Coin - Battlefield Point (1000)
 • 3x Memory Fragment


*chú thích
 • Dấu hiệu đánh giá sẽ được ghi có vào ngày 14 tháng 7 trước khi 2359HRS.
 • Phần thưởng được ghi có qua Kho lưu trữ đặc biệt.
 • Phần thưởng sẽ hết hạn từ Phòng lưu trữ Đặc biệt trước ngày 30 tháng 7 năm 2359HRS (GMT +7)