News - Notice

Gói Cập Nhât Game ngày 08/08

gamepatch.png (579×116)

Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 10h55 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Thân gửi Cộng Đồng Game Thủ,

Chúng tôi sẽ tiến hành Cập Nhật Hệ Thống vào 09h00 Ngày 08/08/2017 (GMT+8).

Dịch vụ game sẽ tạm dừng hoạt động trong khoảng thời gian trên và dự kiến sẽ tiếp tục trở lại vào 14h00 (GMT+8).

Chúng tôi khuyến cáo các bạn đăng xuất khỏi game trước khoảng thời gian trên để tránh mất vật phẩm.

[Sửa lỗi]

1) Lỗi đăng nhập với Trang Phục Fairytale đã được sửa.

[Manual Patch Version 240 to 241](Filesize: 10MB)