News - Notice

Nhận Trang Phục Miễn Phí khi Nạp DNCash hoặc Chi Tiêu CC!


Bạn muốn biết diện mạo trên cả tuyệt vời là thế nào không? Đó là khi có được diện mạo đẹp tuyệt vời một các Miễn Phí! Từ 15/08 – 04/09, bạn có thể sở hữu toàn bộ bộ trang phục King of Flowers khi nạp 30.000 DNCash hoặc tiêu 23.000 CC! Các màu trang phục khác nhau sẽ được thay đổi sau mỗi tuần, vì thế hãy lên kế hoạch nạp hoặc chi tiêu hợp lý để nhận được trang phục miễn phí theo màu sắc ưa thích! Hãy xem kế hoạch phát hành của những màu sắc trang phục khác nhau tại đây: 

Tuần 1: 00h00 Ngày 15/08 đến 23h59 Ngày 21/08 
Bộ King of Flowers ĐỏTuần 2: 00h00 Ngày 22/08 đến 23h59 Ngày 28/08 
Bộ King of Flowers Hồng


Tuần 3: 00h00 Ngày 29/08 đến 23h59 Ngày 04/09 
Bộ King of Flowers Tím


Lưu ý: 
- Vui lòng lưu ý rằng bộ trang phục này không dành cho Class Machina. 
- Người chơi chỉ có thể nhận màu trang phục dựa theo thời gian họ nạp/chi tiêu đạt mốc. 

Ví dụ

GM Fosx nạp 30000 DNCash trong thời gian 00h00 Ngày 15/08 đến 23h59 Ngày 21/08. Anh ấy sẽ được tặng Bộ Trang Phục King of Flowers Đỏ 

Nếu GM Fosx muốn có thêm Bộ Trang Phục King of Flowers Hồng, anh ấy phải nạp thêm 30.000 DNCash hoặc chi tiêu 23.000CC trong thời gian 00h00 Ngày 22/08 đến 23:59 Ngày 28/08.

Điều Khoản & Điều Kiện
 • Khuyến Mãi sẽ bắt đầu vào 00h00 Ngày 15/08 và kết thúc vào 23h59 Ngày 04/09.
 • Phần thưởng được trao theo từng tài khoản.
 • Sự kiện chỉ yêu cầu người chơi nạp DNCash. Không cần phải tiêu DNCash. 
 • Tuy nhiên, với những người chơi muốn tham gia bằng CC, người chơi đó bắt buộc phải tiêu CC theo các mốc đã được yêu cầu.
 • Bộ trang phục này không dành cho Class Machina.
 • Người chơi chỉ có thể nhận màu trang phục dựa theo thời gian họ nạp/chi tiêu đạt mốc.
 • Phần thưởng Tuần 1 sẽ được trao trước 23h59 Ngày 23/08
 • Phần thưởng Tuần 2 sẽ được trao trước 23h59 Ngày 30/08
 • Phần thưởng Tuần 3 sẽ được trao trước 23h59 Ngày 06/09
 • Phần thưởng hết hạn và không được thu thập sẽ không được bổi thường.
 • Tất cả các mốc thời gian tính theo Múi Giờ GMT+7.
 • Bất kỳ nhân vật nào đã bị cấm do vi phạm chính sách lạm dụng trò chơi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện hoặc trao thưởng sẽ không được bồi thường.
 • Bất kỳ tranh chấp sẽ không được giải quyết sau 01 tháng kể từ ngày trao thưởng sự kiện.
 • Điều Khoản và Điều Kiện có thể được thay đổi mà không cần báo trước.