News - Notice

Thông báo về chính sách đặt tên và đổi tên nhân vật

notice.png (579×116)

Thân gửi Cộng Đồng Game Thủ,

Trong bản cập nhật ngày 01/08 vừa qua, chúng tôi đã có một số thay đổi về chính sách đặt tên cho nhân vật.

Theo đó, tên nhân vật sẽ bị giới hạn bằng các ký tự chữ và số của bảng chữ cái Tiếng Anh (A-Z, a-z, 0-9). Các chữ cái và ký tự đặc biệt của Tiếng Việt sẽ không thể sử dụng khi tạo nhân vật mới.

Với các nhân vật đã có tên với các ký tự đặc biệt của Tiếng Việt, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một "Coupon đổi tên".

Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đổi tên trước 09h00 Sáng 22/08, sau thời điểm trên tất cả các nhân vật có tên chứa các ký tự tiếng Việt sẽ bị tự động đổi tên theo các quy luật dưới đây.

Ví dụ:

TrangBảo > trangbao
ThủyTiên > thuytien
ọỳĩĐẵâấ > oyidaaa

Trong trường hợp các tên sau khi đổi bị trùng lặp, các kỹ tự số ngẫu nhiên sẽ được thêm vào phía sau tên nhân vật.

KhảÁi > khaai1234
Khẫại > khaai980

Vì thế, để tránh bị ảnh hưởng bởi quá trình đổi tên tự động, vui lòng sử dụng coupon đổi tên để thay đổi tên nhân vật trước 09h00 Sáng 22/08. Bất kỳ nhân vật nào đã bị đổi tên tự động sau ngày 22/08 sẽ không được nhận coupon đổi tên nữa.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.