News - Event

Bắt Đầu Làm Nhiệm Vụ!

news-20170327-weeklynest.png (580×147)

Hãy bắt đầu niềm vui tại Dragon Nest bằng cách hạ gục những con rồng và thuộc hạ của chúng! Từ 00:00 Ngày 28/03 đến 23:59 Ngày 25/04 (GMT+7), bạn có thể nhận được những phần thưởng giá trị hàng tuần bằng cách tấn công Hang Rồng và lũ quái vật xung quanh. Hãy hoàn thành nhiệm vụ của cả 4 tuần để nhận được 5 Altea’s Gacha Box (7 Ngày)! 

Hãy xem kế hoạch diễn ra sự kiện: 

Tuần 1

Thời Gian Diễn Ra: 28/03 – 23:59 03/04 (GMT+7)
Thời Gian Trao Thưởng: Trước 23:59 Ngày 05/04 (GMT+7)
Nhiệm vụ: Hoàn thành các công việc sau theo thứ tự để nhận thưởng.

Công Việc
1) Thách đấu Sea Dragon Nest 5 lần

2) Wonderful Theme Park – Clear tổng cộng 7 Dungeon
Người chơi có thể trộn lẫn và kết hợp bất kỳ dungeon nào trong danh sách dưới đây.
Sparta Goblin: Rise of an Empire
Secret Room
Reckless Umrak
Thorny Path
Hot-tempered Bacchus
Warrior Goblin
Persian Goblin

Phần Thưởng
content-20170327-weeklynest-01.png (398×451)

Tuần 2

Thời Gian Diễn Ra: 00:00 Ngày 04/04 – 23:59 Ngày 10/04 (GMT+7)
Thời Gian Trao Thưởng: Trước 23:59 Ngày 12/04 (GMT+7)
Nhiệm vụ: Hoàn thành các công việc sau theo thứ tự để nhận thưởng.

Công Việc
1) Thách đấu Green Dragon Nest 5 Lần
2) Colosseum Race Mode 5 Lần 
3) Ghoul Mode: Game of Thrones 5 Lần

Tuần 3

Thời Gian Diễn Ra: 00:00 Ngày 11/04 – 23:59 Ngày 17/04 (GMT+7)
Thời Gian Trao Thưởng: Trước 23:59 Ngày 19/04 (GMT+7)
Nhiệm vụ: Hoàn thành các công việc sau theo thứ tự để nhận thưởng.

Công Việc
1) Thách đấu Desert Dragon Nest 5 Lần
2) Hero’s Battlefield 5 Lần
3) Hero’s Battlefield Hardcore 2 Lần
content-20170327-weeklynest-02.png (466×449)

Tuần 4
Thời Gian Diễn Ra: 00:00 Ngày 18/04 – 23:59 Ngày 25/04 (GMT+7)
Thời Gian Trao Thưởng: Trước 23:59 Ngày 27/04 (GMT+7)
Nhiệm vụ: Hoàn thành các công việc sau theo thứ tự để nhận thưởng.

Công Việc
1) Thách đấu Black Dragon Nest 5 Lần
2) Red Dragon Nest (Normal hoặc Hardcore) 1 Lần

Điều Khoản và Điều Kiện

Sự kiện sẽ bắt đầu vào Ngày 28/03 và kết thúc vào 23:59 Ngày 25/04.
Phần thưởng được trao Cho từng nhân vật.
Phần thưởng được trao dựa trên những nhiệm vụ đã hoàn thành.
Phần thưởng được trao trong vòng 2 ngày kể từ khi mỗi nhiệm vụ được hoàn thành.
Phần thưởng không được nhận và hết hạn sẽ không được hoàn trả.
Tất cả các mốc thời gian tính theo múi giờ GMT+7.
Các nhân vật bị khóa do khai thác lỗi game hay chính sách lạm dụng trong thời gian sự kiện hoặc trao giải sẽ không được bồi thường.
Các tranh chấp về sự kiện sẽ chỉ được giải quyết trong vòng 1 tháng kể từ ngày công nhận sự kiện.

Đã đến lúc xung trận!