News - Event

Tôi Cần Bang Hội!

news-20170327-guild.png (580×147)

Đoàn kết là sức mạnh. Trong quãng thời gian đen tối này, hay thật sáng suốt chọn cho mình một bang hội và cùng nhau lớn mạnh! Từ Ngày 28/03 đến 23:59 Ngày 10/04 (GMT+7), những người chơi chưa từng tham gia bang hội sẽ được khuyến khích để làm vậy vì họ sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng sau khi tham gia và ở lại trong bang hội trong suốt thời gian diễn ra sự kiện: 

content-20170327-guild.png (640×235)
Hãy bắt đầu tìm bang hội cho mình ngay! 


Điều Khoản và Điều Kiện

• Sự kiện sẽ bắt đầu vào Ngày 28/03 và kết thúc vào 23:59 Ngày 10/04.
• Phần thưởng được trao vào Ngày 12/04 vào Hòm thư Đặc biệt.
• Phần thưởng được trao Cho từng nhân vật.
• Phần thưởng không được nhận và hết hạn sẽ không được hoàn trả.
• Tất cả các mốc thời gian tính theo múi giờ GMT+7.
• Các nhân vật bị khóa do khai thác lỗi game hay chính sách lạm dụng trong thời gian sự kiện hoặc trao giải sẽ không được bồi thường.
• Các tranh chấp về sự kiện sẽ chỉ được giải quyết trong vòng 1 tháng kể từ ngày công nhận sự kiện.