News - Event

Chào Mừng Các Anh Hùng Đã Trở Lại! Rất Nhiều Phần Thưởng Đang Chờ Đón Các Bạn!

News-20170327-returnhero1.png (580 × 147)

Hãy sẵn sàng cho sự kiện Ra Mắt của Dragon Nest Việt Nam và tích cực thu thập những gói quà giá trị ngay khi quay trở lại game! Nếu bạn đã đặt trước phần thưởng bằng cách chuyển đổi tài khoản trước đây (http://dn.choi.vn/tin-tuc/huong-dan-chuyen-doi-tai-khoan-hang-rong-va-nhan-qua-a251c21.html), hãy thưởng thức những phần thưởng giá trị đang chờ đón bạn tại Hòm Chứa Đặc Biệt!

Content-20170327-returnhero1-01.png (640 × 587)
Content-20170327-returnhero1-02.png (640 × 491)
Content-20170327-returnhero1-04.png (640 × 587)

Điều Khoản và Điều Kiện: 
• Chỉ những tài khoản Level 50 trở lên mới đạt yêu cầu nhận giải.
• Chỉ những tài khoản đã được tạo trước 00h00 Ngày 27/01/2017 và đã chuyển đổi thành công mới đạt yêu cầu nhận giải. 
• Phần thưởng sẽ được gửi Trước 23h59 Ngày 28/03.
• Phần thưởng không được nhận và hết hạn sẽ không được bồi thường.
• Phần thưởng sẽ được trào cho từng tài khoản.
• Tất cả các mốc thời gian được tính theo múi giờ GMT+7.
• Các nhân vật bị khóa do khai thác lỗi game hay vi phạm chính sách lạm dụng trong thời gian sự kiện hoặc trao giải sẽ không được bồi thường.
• Các tài khoản đạt yêu cầu sẽ có 1 tháng để nhận thưởng trước khi hết hạn.
• Các tranh chấp về sự kiện sẽ chỉ được giải quyết trong vòng 1 tháng kể từ ngày công nhận sự kiện.