News - Notice

Gói Cập Nhât Game Ngày 14/11

gamepatch.png (579×116)

Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 16h50 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Thân gửi các Game Thủ,

Vào 09:00 Sáng 14/11 (GMT+7), chúng tôi sẽ cho ra mắt một Gói Cập Nhật mới.
Dịch vụ game sẽ tạm dừng hoạt động trong khoảng thời gian trên và dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào lúc 14h00 (GMT+7). 

Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trước khoảng thời gian trên để tránh mất vật phẩm.

Nội dung cập nhật:

Chung
 • Oracle Elder
 • Lv 95 Nightmare Dungeon
Thay Đổi và Bổ Sung
 • Bổ Sung Level 95 Talisman
 • Bổ Sng Điểm Trang Bị Vật Phẩm
 • Bổ Sung High Grade Enhancement Stone Crafting
 • Bộ Sưu Tập Trang Bị
 • Giảm Giá Unique Heraldry Retrieval
 • Chỉnh sửa Độ Khó
 • Thay đổi cho các Nest Normal đã giảm độ khó
 • Chuyển Đổi Vũ Khí Legend
 • Khác
Gỡ Bỏ
 • Chuỗi Sự Kiện Halloween
 • Giải Đấu Anh Hùng Đệ Nhất (4 người chơi)

Cập Nhật Cash Shop

Bổ Sung
 • Series Trang Phục Tỷ Phú
 • Trang Phục Oracle Elder
 • Trang Phục Epic mới – Series Lính Ngự Lâm
Gỡ Bỏ
 • Series Trang Phục Halloween 2017
 • Gacha Box Đặc Biệt dịp Halloween
Cập Nhật Gacha Box

Bổ Sung
 • Brilliant Sapphire Earrings
 • Steampunk Rabbit Car
Cập Nhật Karahan Treasure Box 

Bổ Sung
 • Greedy Hero’s Wing
 • Greedy Hero’s Tail
 • Greedy Hero’s Decal
Balancing

Changes to Academic's Dispenser Skill
 
- Buff items will not be dropped every 5 seconds. Instead, 6 buff items (8 items in level 2) will be dropped immediately when summoned.
 
- Low efficiency items have been removed and the following items will be dropped. Each item has a different drop rate.
 
- Drumstick (+10% HP)
- Meat (+20% HP)
- Roasted Chicken (+30% HP)
- Green Apple (+10% HP/MP)
- Grapes (+50% HP/MP)
- Lizard Kebab (+30% Critical)
- Cold Milk (+15% ATK)
- Swiss Cheese (+30% ATK)
- Crunchy Lizard Kebab (+10% Critical)
- Habanero Pepper (+50% Speed)
- Final Drink (+15% Final Damage)
- Flash Elixir (+20% Action Speed)
- Immortal Mushroom (Reset Cooldown)
- Bird’s Nest (-15% Cooldown)
 
- All buff items last for 100 seconds except for Lizard Kebab, which last for 30 seconds.
 
Skill Balancing
 
Raven
 
[Awakened Passive] Chain Combination: [Chain Star] effect has been removed (PVE,PVP)
 
Crow Storm: [Steal] spending has been changed from 10 to 1 (PVE,PVP)
It can be activated with [Jump] after using [Edged Fan] or [Chain Combination] (PVE,PVP)
Now the character will be invulnerable for 0.5 seconds after using the skill (PVE,PVP)
When hit, enemies are pushed in front and dragged along (PVE,PVP)
ATK has been reduced:
ATK 17618% > 3604% (PVE)
ATK 625% > 225% (PVP)
 
Guillotine Cross: [Steal] spending has been changed from 7 to 5 (PVE,PVP)
Chain Sickle projectile has been removed and a giant chain sickle will strike down enemies in front to deal damage (PVE,PVP)
Delay will occur after using skill and point of view will not be changed (PVE,PVP)
ATK has been increased:
ATK 12018% > 14401% (PVE)
ATK 325% > 686% (PVP)
 
Artillery
 
Scope Arrow EX: When you learn [Scope Arrow EX], [Scope Arrow]’s ATK increases by 150% (PVE)
 
Swift Shot: ATK has increased.
391% > 587% (PVE)
 
Swift Shot EX: The time window for using additional hit has increased (PVE,PVP)
Number of hits when using Extension Core has been reduced:
9 hits -> 5 hits (PVP)
 
Rapid Shot EX: When you learn [Rapid Shot EX], [Rapid Shot]’s ATK increases by 70% (PVE)
 
Tracking Arrows: ATK has increased:
188% > 469% (PVE)
 
Tracking Arrows EX: [Fatal Tracking Arrows] ATK has increased:
ATK 150% > 250% (PVE)
ATK 100% > 200% (PVP)
 
Revolution Ballista: ATK has increased:
ATK 10675% > 17071% (PVE)
 
Detonating Arrow: ATK has increased:
ATK 1409% > 2817% (PVE)
 
Cyclone Harpoon: Now you can throw [Cyclone Harpoon] in the crosshair’s direction. Also applicable when attacking in midair (PVE,PVP)
Cooldown has been reduced from 45 Seconds to 23 Seconds (PVP)
 
[Awakened Passive] Swift Shot: [Cyclone Harpoon] ATK has increased:
ATK 1517% > 2276% (PVE)
ATK 228% > 346% (PVP)
 
[Awakened Passive] Magic Arrow: Increase in ATK has been changed:
50% increase in ATK > 7.5% increase in ATK (PVP)
 
Ray Mechanic
 
Generation Field: 10% increase in main skills’ attack power has been changed to 30% increase in [Dynamic Vulcan] and [Enhanced] Atomic Blade ATK (PVE,PVP)
 
Singularity: Now you can shoot one more Plasma Bomb by entering [Normal Attack Button] (PVE,PVP)
Plasma Bomb does not separate into 5 pieces but will only leave 1 ball behind. Constant damage by the ball has also been removed (PVE,PVP)
The ball’s duration has been greatly increased to 60 seconds (PVE,PVP)
When you use [Singularity] again, the remaining ball will disappear (PVE,PVP)
You can shoot in the direction of aim (PVE,PVP)

[Manual Patch Version 244 to 245]

[Manual Patch Version 245 to 246]

[Manual Patch Version 246 to 247]

[Manual Patch Version 247 to 248]
[Manual Patch Version 248 to 249]