News - Notice

Hãy hun đúc Lửa công lý của Oracle Elder!

news_20171114a.jpg (580×147)


Giờ đây khi bạn đã là chuyên gia về bóng tối với Nhà Tiên Tri Bóng Đêm, đã đến lúc để trở về miền ánh sáng với Kali và Oracle Elder! Với ngọn lửa công lý, hãy xé tan bóng tối và tuân lệnh nữ thần bằng cách tiêu diệt ác quỷ tại Level 95 Nightmare Dungeon – (Nightmare Deep Abyss).

Sức mạnh của Ánh Sáng đã trở thành làn sóng mạnh mẽ, vì thế hãy xem các Thay Đổi để biết Dragon Nest Việt Nam có gì mới tháng này!

 

Hãy tiếp tục theo dõi để biết thông tin về Gói Hàng Tỏa Sáng Nhất tháng 11 tại đây: http://dnvn.cherrycredits.com/oracleelder