News - Event

Đừng bỏ lỡ những ưu đãi dành cho các Nhân Vật Biên Niên Sử!

news_20170704e_vn.jpg (580×147)

Hãy cùng vượt lên level tối đa cho Nhân Vật Biên Niên Sử của bạn và khiến tấn cả mọi người ghen tị với sức mạnh và phong cách của bạn! Từ 00h00 Ngày 04/07 đến 23h59 Ngày 01/08, chúng tôi đã chuẩn bị những món hời lớn dành riêng cho Nhân Vật Biên Niên Sử của bạn! 

Sự Kiện 1: Ưu Đãi Cho VIP Cao Cấp!
Thời Gian: 00h00 Ngày 04/07 – 23h59 Ngày 01/08 (4 Tuần)

news_20170704f_vn.jpg (700×152)

Tất cả các Nhân Vật Biên Niên Sử mới được tạo sau bản cập nhật ngày 04/07 sẽ được nhận một Coupon Giảm Giá dành cho VIP Cao Cấp trong Hòm Chứa Đặc Biệt. Hãy dùng coupon này để nhận trạng thái VIP Cao Cấp với giá giảm 20%!
Phần thưởng sẽ được gửi trong ngày làm việc tiếp theo.

Sự Kiện 2: Khuyến Mãi Phụ Kiện Thú Cưng!
Thời Gian: 00h00 Ngày 04/07 – 23h59 Ngày 18/07 (2 tuần)

news_20170704g_vn.jpg (700×365)
Tất cả các nhân vật Biên Niên Sử được tạo mới sau bản cập nhật ngày 04/07 và đã mua Sasha/Eddie Minion sẽ được nhận một bộ đầy đủ phụ kiện Pirate King/Pirate Queen Miễn Phí! 
Phần thưởng sẽ được trao trước 23h59 Ngày 20/07

Ví Dụ:
1) GM Foxs tạo một nhân vật Biên Niên Sử sau bản cập nhật ngày 04/07, sau đó dùng nhân vật đó để mua Sasha Minion. Anh ấy sẽ nhận được những phần thưởng dưới đây sau khi sự kiện kết thúc:

[Sasha] Pirate Queen Little Girl Hat
[Sasha] Pirate Queen Little Girl Costume

2) GM Vee tạo một nhân vật Biên Niên Sử sau bản cập nhật ngày 04/07, sau đó dùng nhân vật đó để mua cả Sasha Minion và Eddie Minion.  creates a new Chronicle Character after the 4 July patch, and uses that character to buy both a Sasha Minion and Eddie Minion. . Anh ấy sẽ nhận được những phần thưởng dưới đây sau khi sự kiện kết thúc: 

[Sasha] Pirate Queen Little Girl Hat (Chọn chỉ số Magic hoặc Attack)
[Sasha] Pirate Queen Little Girl Costume (Chọn chỉ số Magic hoặc Attack)
[Eddie] Pirate King Little Boy Hat (Chọn chỉ số Magic hoặc Attack)
[Eddie] Pirate King Little Boy Costume (Chọn chỉ số Magic hoặc Attack)

Lưu Ý:
- Các Minion phải được mua cho các Nhân Vật Biên Niên Sử bởi chính Nhân Vật Biên Niên Sử đó. Các Minion là quà tặng giữa hai Nhân Vật Biên Niên Sử sẽ không đạt yêu cầu nhận thưởng.
- Người chơi xin lưu ý rằng các Nhân Vật Biên Niên Sử đã bị xóa bỏ thì sẽ không được tạo lại. Vui lòng không xóa Nhân Vật Biên Niên Sử của bạn dưới bất kỳ lý do nào. 

Điều Khoản và Điều Kiện


Sự Kiện 1

Khuyến mãi sẽ bắt đầu vào 00h00 Ngày 04/07 và kết thúc vào 23h59 Ngày 01/08.
• Phần thưởng sẽ được trao theo từng nhân vật và trao cho nhân vật tham gia sự kiện.
• Tất cả phần thưởng sẽ được trao cho các nhân vật đạt yêu cầu trong ngày hôm sau trước 23h59.
• Phần thưởng hết hạn và không được thu thập sẽ không được bổi thường.
• Tất cả các mốc thời gian tính theo Múi Giờ GMT+7.
• Bất kỳ nhân vật nào đã bị cấm do vi phạm chính sách lạm dụng trò chơi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện hoặc trao thưởng sẽ không được bồi thường.
• Bất kỳ tranh chấp sẽ không được giải quyết sau 01 tháng kể từ ngày trao thưởng sự kiện.
• Điều Khoản và Điều Kiện có thể được thay đổi mà không cần báo trước.