News - Event

Lên Level Cho Nhân Vật Biên Niên Sử Và Nhận Thưởng!


Rất nhiều phần thưởng vinh quang đang chờ đợi cho Nhân Vật Biên Niên Sử của bạn trong Tháng Bảy này! Từ 00h00 Ngày 04/07 đến 23h59 Ngày 19/07 (GMT+7), chỉ cần nâng cấp Nhân Vật Biên Niên Sử của bạn tới Level 93 trước khi sự kiện kết thúc để nhận những phần thưởng dưới đây (Các nhân vật VIP Cao Cấp sẽ được ưu đãi thêm)Ví Dụ:

1) Nhân Vật Biên Niên Sử của GM Vee (được tạo sau bản cập nhật ngày 04/07) đạt level 93 trong thười gian diễn ra sự kiện. Anh ấy sẽ nhận được những phần thưởng sau trong ngày hôm sau:
 • Obsession Theano Upper Body
 • Obsession Theano Lower Body
 • Obsession Theano Helm
 • Obsession Theano Gloves 
 • Obsession Theano Shoes
 • 5x Goddess Grief Pouch
 • 1x Hero Pouch
 • 10x Resurrection Scroll
 • 3x Epic Attack Dragon Jade Pouch (Lv93)
 • 3x Epic Defence Dragon Jade Pouch (Lv93)
 • 3x Epic Plate Pouch Enhancement Heraldry (Lv93)

2) Nhân Vật Biên Niên Sử của GM Fosx (được tạo sau bản cập nhật ngày 04/07) ) đạt level 93 trong thười gian diễn ra sự kiện. Nhân vật đó cũng đang trong trạng thái VIP Cao Cấp. Anh ấy sẽ nhận được những phần thưởng sau trong ngày hôm sau:
 • Obsession Theano Upper Body +6
 • Obsession Theano Lower Body +6
 • Obsession Theano Helm +6
 • Obsession Theano Gloves +6
 • Obsession Theano Shoes +6
 • 10x Goddess Grief Pouch
 • 2x Hero Pouch
 • 20x Resurrection Scroll
 • 6x Epic Attack Dragon Jade Pouch (Lv93)
 • 6x Epic Defence Dragon Jade Pouch (Lv93)
 • 6x Epic Plate Pouch Enhancement Heraldry (Lv93)

Điều Khoản và Điều Kiện 
 • Khuyến mãi sẽ bắt đầu vào 00h00 Ngày 04/07 và kết thúc vào 23h59 Ngày 19/07.
 • Phần thưởng sẽ được trao theo từng nhân vật và trao cho nhân vật tham gia sự kiện.
 • Nhân vật tham gia phải có trạng thái VIP Cao Cấp trước và trong khi chạm level 93.
 • Chỉ các Nhân Vật Biên Niên Sử được tạo sau bản cập nhật ngày 04/07 mới đạt yêu cầu tham gia sự kiện.
 • Tất cả các phần thưởng sẽ được gửi tới các nhân vật đạt yêu cầu trước 23h59 Ngày hôm sau.
 • Các phần thưởng của Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật sẽ được gửi trong ngày làm việc tiếp theo trước 23h59.
 • Phần thưởng hết hạn và không được thu thập sẽ không được bổi thường.
 • Tất cả các mốc thời gian tính theo Múi Giờ GMT+7.
 • Bất kỳ nhân vật nào đã bị cấm do vi phạm chính sách lạm dụng trò chơi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện hoặc trao thưởng sẽ không được bồi thường.
 • Bất kỳ tranh chấp sẽ không được giải quyết sau 01 tháng kể từ ngày trao thưởng sự kiện.
 • Điều Khoản và Điều Kiện có thể được thay đổi mà không cần báo trước.