News - Event

Chương trình Khuyến mãi độc quyền 1-Cho-1!

news_20170710a.jpg (580×147)

Các Nhân Vật Biên Niên Sử hẳn là đang gặp được rất nhiều may mắn, vì khuyến mãi sau là dành riêng cho các bạn! Từ 00h00 Ngày 10/07 đến 23h59 Ngày 16/07 (GMT+7), Các Nhân Vật Biên Niên Sử được tạo từ ngày 04/07 đến nay sẽ được Thưởng một bộ [Item Protection Magic Jelly] tương đương với mỗi [Item Protection Magic Jelly] đã được mua trong thời gian diễn ra sự kiện. Vẫn còn thười gian để tạo nhân vật Biên Niên Sử và tận hưởng những phần thưởng ngọt ngào đấy, vậy nên hãy đến với Cash Shop ngay thôi! 

*Chú thích

Sự kiện đã được kéo dài đến 17 tháng 7

LƯU Ý:

- Phần thưởng sẽ được gửi sau khi kết thúc sự kiện vào 23h59 Ngày 18/07.
- Khuyến mãi chỉ dành cho các Nhân Vật Biên Niên Sử được tạo từ 04/07 đến nay.

Ví dụ:


GM Fosx mua 3 bộ Magic Jelly trong thười gian diễn ra sự kiện.

Lần mua đầu = Magic Jelly x100

Lần mua thứ hai = Magic Jelly x50

Lần mua thứ ba = Magic Jelly x 25

Khi sự kiện kết thúc anh ấy sẽ được nhận thêm: 

-   Magic Jelly x175

news_20170710b.jpg (600×280)

Điều Khoản và Điều Kiện:

 

       Khuyến Mãi sẽ bắt đầu vào 00h00 Ngày 10/07 và kết thúc vào 23h59 Ngày 16/07.

       Khuyến mãi chỉ dành cho các Nhân Vật Biên Niên Sử được tạo từ 04/07 đến nay.

       Phần thưởng sẽ được trao cho nhân vật Biên Niên Sử tham gia sự kiện.

       Mỗi nhân vật chỉ được giới hạn khuyến mãi 10 Bộ item protection magic jelly trong suốt thời gian khuyến mãi.

       Các giao dịch sử dụng DN points (DNP) sẽ KHÔNG được tính tham gia sự kiện.

       Khi mua như một món quà, nhân vật thời kỳ mua quà tặng sẽ là người nhận phần thưởng.

       Phương thức tính sẽ dựa trên nhân vật. Vì thế một tài khoản với nhiều nhân vật khác nhau tham gia sự kiện thì mỗi nhận vật sẽ được tính thưởng khác nhau.

       Tất cả phần thưởng sẽ được gửi tới các nhân vật đạt yêu cầu trước 23h59 ngày 18/07.

       Phần thưởng hết hạn và không được thu thập sẽ không được bổi thường.

       Tất cả các mốc thời gian tính theo Múi Giờ GMT+7.

       Bất kỳ nhân vật nào đã bị cấm do vi phạm chính sách lạm dụng trò chơi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện hoặc trao thưởng sẽ không được bồi thường.

       Bất kỳ tranh chấp sẽ không được giải quyết sau 01 tháng kể từ ngày trao thưởng sự kiện.

       Điều Khoản và Điều Kiện có thể được thay đổi mà không cần báo trước.