News - Event

Sự Kiện Nhiệm Vụ Hàng Ngày

news_20170715a.jpg (580×147)

Tháng Bảy là thời điểm tuyệt vời để tụ tập cùng với các hội viên và bè bạn! Từ 15/07 – 31/07 (00h00 – 23h59 Hàng Ngày - GMT+7), chỉ cần clear các Nest/Dungeon được chỉ định trong Bảng Kế Hoạch của chúng tôi để đạt yêu cầu nhận thưởng! 

Bảng Kế Hoạch

news_20170715b.jpg (700×790)

Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận những phần thưởng tuyệt vời nhé!

Điều Khoản Và Điều Kiện

• Sự kiện bắt đầu vào ngày 15/07 và kết thúc vào 23h59 Ngày 31/07.
• Phần thưởng sẽ được trao theo từng nhân vật.
• Mỗi nhân vật chỉ có thể tham gia sự kiện một lần mỗi ngày.
• Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận thưởng một lần mỗi ngày.
Tất cả phần thưởng sẽ được ghi có cho tất cả các nhân vật đủ điều kiện vào cuối ngày từ 0000HRS đến 0030HRS.
• Phần thưởng hết hạn và không được thu thập sẽ không được bổi thường.
• Tất cả các mốc thời gian tính theo Múi Giờ GMT+7.
• Bất kỳ nhân vật nào đã bị cấm do vi phạm chính sách lạm dụng trò chơi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện hoặc trao thưởng sẽ không được bồi thường.
• Bất kỳ tranh chấp sẽ không được giải quyết sau 01 tháng kể từ ngày trao thưởng sự kiện.