News - Event

Thêm Nest Reset Và Tăng Tỷ Lệ Rớt Đồ

news_20170715c.jpg (580×147)

Bạn muốn thử thách bản thân với chế độ Rune Dragon Nest Normal và Hardcore? Ban Quản Trị Dragon Nest sẽ hỗ trợ cho bạn nhiều hơn bao giờ hết! Hãy tận hưởng thêm nest resets và tăng tỷ lệ rớt đồ trong những ngày sau:

Sự Kiện: Gấp Đôi Nest Reset

Ngày Reset: 19/07 và 26/07.
Nest sẽ được reset lúc 15h00 (GMT+7)

Sự Kiện: Tăng Tỷ Lệ Rớt Đồ Thưởng!

100% Tỷ Lệ Rớt Đồ 

Thời Gian 1: 00h00 Ngày 22/07 – 23h59 Ngày 23/07 (GMT+7)
Thời Gian 2: 00h00 Ngày 29/07 – 23h59 Ngày 30/07 (GMT+7)

Hẹn gặp lại tại Lagendia! 

Điều Khoản và Điều Kiện:

Sự kiện bắt đầu từ 00h00 Ngày 19/07 và kết thúc vào 23h59 Ngày 30/07.
Nest sẽ được reset lúc 15h00 vào các ngày được đề cập. 
• Phần thưởng hết hạn và không được thu thập sẽ không được bổi thường.
• Tất cả các mốc thời gian tính theo Múi Giờ GMT+7.
• Bất kỳ nhân vật nào đã bị cấm do vi phạm chính sách lạm dụng trò chơi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện hoặc trao thưởng sẽ không được bồi thường.
• Bất kỳ tranh chấp sẽ không được giải quyết sau 01 tháng kể từ ngày trao thưởng sự kiện.
• Điều Khoản và Điều Kiện có thể được thay đổi mà không cần báo trước.