News - Event

Sự Kiện Danh Hiệu Đặc biệt: Trở Thành Tia Sáng Hy Vọng Tại Lagendia!

news_20170801a.jpg (580×147)

Hãy trở thành Tia Sáng Hy Vọng và chiến đấu với bóng tối tại Lagendia! Từ 00h00 Ngày 01/08 đến 23h59 Ngày 05/09 (GMT+7), tất cả Ray Mechanic đều có cơ hội nhận danh hiệu Tia Sáng Hy Vọng dành cho nhân vật của mình. Tất cả những gì bạn cần làm là đạt được Level 93 trong thời gian diễn ra sự kiện để đạt yêu cầu! 

news_20170801b.jpg (640×300)

Hãy cùng lập đội và hoạt động chăm chỉ nào! 

Điều Khoản và Điều Kiện

Sự Kiện sẽ bắt đầu vào 00h00 Ngày 01/08 đến 23h59 Ngày 05/09
• Phần thưởng chỉ được nhận một lần. 
• Phần thưởng chỉ được trao cho Ray Mechanic.
• Phần thưởng trao theo từng nhân vật.
• Phần thưởng sẽ được gửi sau khi sự kiện kết thúc đến trước 23h59 Ngày 09/09.
• Phần thưởng sẽ được trao vào Hòm Chứa Đặc Biệt
• Phần thưởng hết hạn và không được thu thập sẽ không được bổi thường.
• Tất cả các mốc thời gian tính theo Múi Giờ GMT+7.
• Bất kỳ nhân vật nào đã bị cấm do vi phạm chính sách lạm dụng trò chơi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện hoặc trao thưởng sẽ không được bồi thường.
• Bất kỳ tranh chấp sẽ không được giải quyết sau 01 tháng kể từ ngày trao thưởng sự kiện.
• Điều Khoản và Điều Kiện có thể được thay đổi mà không cần báo trước.