News - Event

Sự kiện Tặng Quà Lớn Nhất trong tầm tay bạn!

news_20170905_vn.png (580×147)

Bạn đã có kế hoạch cho Tháng 9 chưa? Hãy đến với sự kiện Quà Tặng lớn nhất của Dragon Nest Việt Nam từ trước đến nay! Từ  00h00 Ngày 05/09 đến 23h59 Ngày 24/09 (GMT+7), chỉ cần đăng nhập và nhận quà tại Hòm Chứa Đặc Biệt để tận hưởng sự ngọt ngào trong tháng 9. Hãy chuẩn bị kế hoạch nhận quà ngay từ hôm nay!

news_20170905b_vn.png (640×780)

Điều Khoản và Điều Kiện: 

• Sự Kiện bắt đầu từ 00h00 Ngày 05/09 và kết thúc vào 23h59 Ngày 24/09.
Chỉ các Nhân Vật từ Level 90 trở lên mới được nhận quà.
• Phần thưởng được trao cho từng nhân vật.
• Phần thưởng chỉ được nhận một lần.
Phần thưởng được trao vào 00h00 và sẽ hết hạn vào 23h59 cùng ngày.
• Phần thưởng hết hạn và không được thu thập sẽ không được bổi thường.
• Tất cả các mốc thời gian tính theo Múi Giờ GMT+7.
• Bất kỳ nhân vật nào đã bị cấm do vi phạm chính sách lạm dụng trò chơi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện hoặc trao thưởng sẽ không được bồi thường.
• Bất kỳ tranh chấp sẽ không được giải quyết sau 01 tháng kể từ ngày trao thưởng sự kiện.
• Điều Khoản và Điều Kiện có thể được thay đổi mà không cần báo trước.