News - Event

Chiến Đấu Để Mạnh Hơn!

news_20170905a.jpg (580×147)

Để chào mừng sự nâng cấp level 95, chúng tôi sẽ giúp các Nhà Phiêu Lưu trở lên nhanh hơn và mạnh hơn! Từ 00h00 Ngày 05/09 – 23h59 Ngày 01/10 (GMT+7), hãy chinh phục những Nest sau và nhận thưởng! 

Chinh Phục Nest: Thử Thách 1
Thời gian: Từ 00h00 Ngày 05/09 đến 23h59 Ngày 17/09
Hoàn thành các nest được liệt kê 3 lần để đạt yêu cầu nhận thưởng.

Lưu Ý: 
Tính cả Chế Độ Hardcore. 
Phần thưởng sẽ được gửi trước 23h59 Ngày 20/09

Các Nest yêu cầu:

• Rune Dragon Nest [4 Người Chơi] x3
• Ice Dragon Nest [4 Người Chơi] x3

news_20170905b.jpg (720×169)

Chinh Phục Nest: Thử Thách 2
Thời gian: Từ 00h00 Ngày 17/09 đến 23h59 Ngày 01/10
Hoàn thành các nest được liệt kê 3 lần để đạt yêu cầu nhận thưởng.

Lưu Ý: 
Tính cả Chế Độ Hardcore. 
Phần thưởng sẽ được gửi trước 23h59 Ngày 04/10

Các Nest yêu cầu: 

• Granom Nest x3
• Heatwave Volcano Nest x3

news_20170905c.jpg (720×172)

Điều Khoản Và Điều Kiện

• Sự kiện bắt đầu vào Ngày 05/09 và kết thúc vào 23h59 Ngày 01/10.
• Phần thưởng được trao cho từng nhân vật.
• Phần thưởng được trao dựa trên việc hoàn thành thử thách.
• Phần thưởng được trao sau khi từng thử thách kết thúc: Ngày 20/09 và 04/10.
Phần thưởng được trao vào Hòm Chứa Đặc Biệt.
• Phần thưởng hết hạn và không được thu thập sẽ không được bổi thường.
• Tất cả các mốc thời gian tính theo Múi Giờ GMT+7.
• Bất kỳ nhân vật nào đã bị cấm do vi phạm chính sách lạm dụng trò chơi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện hoặc trao thưởng sẽ không được bồi thường.
• Bất kỳ tranh chấp sẽ không được giải quyết sau 01 tháng kể từ ngày trao thưởng sự kiện.