News - Event

Lễ Nấu Ăn Mùa Hè!

news_20170905d.jpg (580×147)

Với việc tăng mức level tối đa, đã đến lúc tổ chức bữa tiệc nho nhỏ ăn mừng rồi! Và cỗ nào chả có ĐỒ ĂNNNNN?! Từ 00h00 Ngày 05/09 đến 23h59 Ngày 08/10, đã đến lúc thể hiện kỹ năng nấu ăn của bạn và nhận thưởng! 

Tất cả những gì bạn cần làm là nấu theo những công thức sau với các cấp và số lần yêu cầu để nhận thưởng. Trong quá trình tham gia vào toàn bộ sự kiện để thu thập thành phần, các vật phẩm trong công thức phải được tạo trong khoảng thời gian từ 00h00 Ngày 05/09 đến 23h59 Ngày 08/10.

news_20170905e.jpg (720×353)

Lưu Ý:
• Các vật phẩm trùng lặp được tạo trước khi sự kiện diễn ra sẽ không được tính.
• Chỉ các công thức tạo trong thời gian diễn ra sự kiện mới được tính.
• Để đạt yêu cầu nhận thưởng, các vật phẩm được nấu không nhất thiết cần phải nằm trong hòm đồ.


news_20170905f.jpg (720×832)

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Q. Nếu tôi nấu theo thứ tự khác với yêu cầu, VD Cấp Độ Huyền Thoại trước rồi mới nấu Cấp Độ Học Viên, điều đó có vấn đề gì không? 
A. Không vấn đề. Bạn nấu gì trước cũng được.

Q. Tôi có cần phải nhận x5 strength juices hay cần phải nấu chúng 5 lần?
A. Bạn cần phải nấu 5 lần để đạt yêu cầu nhận thưởng.

Q. Liệu tôi có thể đạt Cấp Độ Bậc Thầy mà không cần đạt Cấp Độ Nâng Cao được không? 
A. Không được. Dù thứ tự không quan trọng, bạn vẫn bắt buộc phải đạt từng cấp độ mới có thể đạt yêu cầu nhận thưởng. 

Hỡi các Nhà Phiêu Lưu, hãy nhóm lửa và nấu ăn nào! 


Điều Khoản Và Điều Kiện

Sự kiện bắt đầu vào 00h00 Ngày 05/09 và kết thúc vào 23h59 Ngày 08/10.
Các công thức được yêu cầu phải được nấu và hoàn thành bởi cùng 1 nhân vật (Không thể dùng các nhân vật khác nhau để nấu các món khác nhau và gộp lại được).
Phần thưởng được trao theo từng cấp độ đạt được.
• Phần thưởng được trao cho từng nhân vật.
• Phần thưởng được trao vào Hòm Chứa Đặc Biệt.
Phần thưởng được trao trước 23h59 Ngày 11/10.
• Phần thưởng hết hạn và không được thu thập sẽ không được bổi thường.
• Tất cả các mốc thời gian tính theo Múi Giờ GMT+7.
• Bất kỳ nhân vật nào đã bị cấm do vi phạm chính sách lạm dụng trò chơi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện hoặc trao thưởng sẽ không được bồi thường.
• Bất kỳ tranh chấp sẽ không được giải quyết sau 01 tháng kể từ ngày trao thưởng sự kiện.
• Điều Khoản và Điều Kiện có thể được thay đổi mà không cần báo trước.