News - Notice

Gói Cập Nhật Khẩn 10/01

gamepatch.png (579×116)

Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 18h05 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Thân gửi Cộng đồng Game thủ,

Chúng tôi sẽ tiến hành cập nhật khẩn một bản vá vào ngày 10/01/2018 bắt đầu từ 17h00 (GMT+7).

Dịch vụ game sẽ tạm thời không thể truy cập trong khoảng thời gian này và dự kiến sẽ hoạt động lại vào 18h00 cùng ngày.

Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trong thời gian trên để tránh mất vật phẩm.

Các thay đổi:
- Gỡ bỏ Lancea Thức Tỉnh

Lưu ý: Người chơi đã hoàn thành Lancea Thức Tỉnh sẽ được đặt lại kỹ năng sau khi hoàn tất bảo trì.
Mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này!