News - Event

Đường tới Sự Giàu Có đã mở Tại Đây

news_banner_OCTOBER-MARATHON.jpg (580×147)

Nếu việc đạt được Lv95 không làm bạn thỏa mãn, hãy kiểm tra sức mạnh và nhận thưởng tại sự kiện Cuộc Đua Tháng Mười tại Lagendia! Băng qua những rào cản trong thời gian Từ 00h00 Ngày 02/10 đến 23h59 Ngày 15/10 (GMT+7) và nhận thưởng để tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi đạt vinh quang! Thời gian có hạn, hãy nhanh chân lên hỡi các Anh Hùng.

news_img_OCTOBER-MARATHON.jpg (520×1049)


Điều Khoản và Điều Kiện

• Sự kiện bắt đầu Từ Ngày 02/10 và kết thúc vào 23h59 Ngày 15/10.
• Phần thưởng được trao cho từng nhân vật.
• Phần thưởng được trao dựa trên nhiệm vụ đã hoàn thành.
• Phần thưởng sẽ được trao cho những nhân vật đạt yêu cầu trước 23h59 Ngày 19/10.
• Phần thưởng sẽ được trao qua Hòm Chứa Đặc Biệt.
• Phần thưởng hết hạn và không được thu thập sẽ không được bổi thường.
• Tất cả các mốc thời gian tính theo Múi Giờ GMT+7.
• Bất kỳ nhân vật nào đã bị cấm do vi phạm chính sách lạm dụng trò chơi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện hoặc trao thưởng sẽ không được bồi thường.
• Bất kỳ tranh chấp sẽ không được giải quyết sau 01 tháng kể từ ngày trao thưởng sự kiện.