News - Event

Hãy đong đầy giỏ kẹo Halloween với những món quà ngọt ngào hàng ngày!

news_20171016a.jpg (580×147)

Tháng Mười này, chúng tôi sẽ cho các bạn cơ hội để thu thập kẹo ngọt Halloween trong khoảng thời gian lên tới Mười Bốn ngày! Từ 00h00 Ngày 17/10 đến 23h59 Ngày 30/10 (GMT+7), đơn giản chỉ cần ghé thăm Lagendia mỗi ngày và nhận quà tại Hòm Chứa Đặc Biệt. Bạn có 24 giờ để thu thập phần thưởng, vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội. Thời gian bắt đầu! 

news_20171016b.jpg (480×721)


Điều Khoản và Điều Kiện:

Sự kiện bắt đầu từ 00h00 Ngày 17/10 đến 23h59 Ngày 30/10.
Chỉ các nhân vật từ Level 90 trở lên mới được nhận thưởng.
• Phần thưởng được trao cho từng nhân vật.
• Phần thưởng chỉ được nhận một lần.
• Phần thưởng hết hạn và không được thu thập sẽ không được bổi thường.
• Tất cả các mốc thời gian tính theo Múi Giờ GMT+7.
• Bất kỳ nhân vật nào đã bị cấm do vi phạm chính sách lạm dụng trò chơi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện hoặc trao thưởng sẽ không được bồi thường.
• Bất kỳ tranh chấp sẽ không được giải quyết sau 01 tháng kể từ ngày trao thưởng sự kiện.
• Điều khoản và điều kiện có thể thay đổi mà không cần báo trước.