News - Notice

Tỷ lệ thả gấp đôi không hoạt động như dự định

importantnotice.png (579×116)

Người chơi thân mến,
Do những khó khăn về kỹ thuật, sự kiện tăng gấp đôi sẽ không được tiến hành vào tháng hai. Xin lỗi vì sự bất tiện gây ra.