News - Event

Tháng Hai là thời điểm tuyệt vời nhất để tung Lancea vào trận!

news_20180207c.jpg (580×147)

Không có dịp nào có thể tốt hơn dịp này với Lancea từ 00h00 Ngày 06/02 đến 23h59 Ngày 04/03 (GMT+7)! Băng qua bóng tối của Grievous Guardian Nest 3 lần trong thời gian diễn ra sự kiện và nhận thưởng với mỗi Lancea mang theo. Những phần thưởng giá trị nhất sẽ dành cho tổ đội mang theo tối đa 4 Lancea, không có lý do gì để từ chối tham gia sự kiện này!  

Lưu Ý:
Các thành viên trong tổ đội không phải class Lancea vẫn có thể nhận thưởng nếu hoàn tất Grievous Guardian Nest với ít nhất 1 Lancea trong đội.

news_20180207d.jpg (520×1090)


Công Lý và Phần Thưởng đang chờ bạn!


Ví dụ:
Nếu (GM) MinzyxDara (Sorceress) hoàn thành nest 3 lần trong tổ đội có 2 Lancea, (GM) MinzyxDara sẽ nhận phần thưởng Mốc 2.

Nếu (GM) Punch (Lancea) hoàn thành nest 3 lần trong tổ đội có 4 Lancea, (GM) Punch sẽ nhận được phần thưởng Mốc 4 mà không nhận được thưởng Mốc 1,2 và 3.

Hổi & Đáp:

Q. Nếu tôi hoàn thành nest 2 lần đầu với tổ đội 2 Lancea sau đó hoàn thành nest 2 lần với tổ đội 3 Lancea, liệu tôi sẽ nhận thưởng của tất cả các mốc tương ứng chứ?

A. Không. Bạn sẽ không được thưởng vì phải hoàn thành nest 3 lần với mỗi mốc.

Q. Làm cách nào tôi có thể nhận được phần thưởng của cả 4 mốc mà không phải 
Lancea?

A. Với nhân vật không phải Lancea, bạn chỉ có thể chơi tối đa đến Mốc 3.

Q. Làm cách nào tôi có thể nhận được phần thưởng của cả 4 mốc khi tôi là Lancea?

A. Với class Lancea, bạn có thể nhận được phần thưởng của cả 4 Mốc. Miễn là bạn hoàn thành nest với đủ các yêu cầu sau:
- 3 lần trong tổ đội có 1 Lancea tính cả bạn.
- 3 lần trong tổ đội có 2 Lancea tính cả bạn.
- 3 lần trong tổ đội có 3 Lancea tính cả bạn.
- 3 lần trong tổ đội có 4 Lancea tính cả bạn.


Điều Khoản và Điều Kiện: 

• Sự kiện bắt đầu vào 00h00 Ngày 06/02 đến 23h59 Ngày 04/03.
• Phần thưởng sẽ trao theo số Lancea trong tổ đội đã hoàn thành sự kiện.
• Ít nhất 1 Lancea phải có mặt trong tổ đội để tham gia sự kiện.
• Thành viên trong tổ đội không phải Lancea vẫn được nhận quà nếu hoàn thành Grievous Guardian Nest với Lancea trong đội.
• Hard Core và Hell cũng được tính.
• Phần thưởng mỗi mốc chỉ được nhận một lần.
• Phần thưởng sẽ được trao trước 23h59 Ngày 06/03.
• Phần thưởng hết hạn và không được thu thập sẽ không được bổi thường.
• Tất cả các mốc thời gian tính theo Múi Giờ GMT+7.
• Bất kỳ nhân vật nào đã bị cấm do vi phạm chính sách lạm dụng trò chơi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện hoặc trao thưởng sẽ không được bồi thường.
• Bất kỳ tranh chấp sẽ không được giải quyết sau 01 tháng kể từ ngày trao thưởng sự kiện.