News - Event

Đừng để lỡ cơ hội giành lấy Danh hiệu Sự kiện và các Trang phục đặc biệt Blood’s Phantom!

news_20180312k.jpg (580×147)

Sau đây là một trong những lý do tuyệt vời sao lại tạo Nhân vật Blood Phantom cho mình– Bạn có thể nhận được Danh hiệu và Trang phục Blood Phantom Level 95 đặc biệt từ 00H00 ngày 13/03/2018 tới hết 23H59 (GMT+7) ngày 10/04/2018!

news_20180312l.jpg (780×510)

news_20180312m.jpg (780×510)

Lưu ý:
- Phần thưởng sẽ được gửi vào trước 23H59 Ngày 16/04/2018.

- Tất cả các Giờ nếu trên được tính theo Múi giờ GMT+7.

 

Điều kiện và Điều khoản:

       Sự kiện sẽ diễn ra vào 00H00 ngày 13/03/2018 tới hết 23H59 ngày 10/04/2018.

       Phần thưởng sẽ chỉ được tặng 1 lần duy nhất.

       Phần thưởng chỉ trao cho Nhân vật Blood Phantom.

       Phần thưởng được trao theo từng Nhân vật.

       Phần thưởng sẽ được trao sau khi Sự kiện kết thúc, trước 23H59 ngày 16/04/2018.

       Phần thưởng sẽ được chuyển tới Kho chứa Đặc biệt trong Game.

       Những Phần thưởng không được nhận và hết hạn sẽ không được bồi hoàn.

       Tất cả các Giờ nếu trên được tính theo Múi giờ GMT+7.

       Bất kì Nhân vật nào bị Chặn Tài khoản do vi phạm Chính sách Lạm dụng Game trong thời gian diễn ra Sự kiện hoặc Nhận thưởng sẽ không được đền bù.

       Mọi tranh chấp về Phần thưởng sẽ không được giải quyết quá 1 tháng sau khi Sự kiện kết thúc.

       Điều kiện và Điều khoản có thể được thay đổi mà không cần báo trước.