News - Event

Sẽ có nhiều thú vị trong tháng 5 cho Machinas. Tìm hiểu lý do nào!

20180509_DN_BringYourMachina_newsbanner_VN.png (580×147)

Có điều gì đó rất đặc biệt cho Machina trong Altea Marathon Tháng 5 này! Từ 00H00 ngày 08/05/2018 đến hết 23H59 (GMT+7) ngày 10/06/2018, hãy vượt qua tất cả các chướng ngại vật để dành lấy Danh tiếng, tiền bạc và nhiều hơn thế nữa cùng Machina thôi. Xông trận và dành lấy những gì nên thuộc về bạn trong Tháng 5 này! 

20180509_DN_BringYourMachina_img01_VN.jpg (700×537)

Ngày cấp: Trước 23H59 ngày 30/05/2018

20180509_DN_BringYourMachina_img02_VN.jpg (700×625)

Ngày cấp: Trước 23H59 ngày 30/05/2018

20180509_DN_BringYourMachina_img03_VN.jpg (699×684)

Ngày cấp: Trước 23H59 ngày 12/06/2018

20180509_DN_BringYourMachina_img04_VN.jpg (700×746)
20180509_DN_BringYourMachina_img05_VN.jpg (699×550)

Điều kiện và Điều khoản:

 Sự kiện sẽ bắt đầu từ ngày 08/05/2018 và kết thúc vào 23H59 ngày 10/06/2018.
 Phần thưởng sẽ được trao theo từng Nhân vật
• Phần thưởng sẽ được trao theo từng Nhiệm vụ hoàn thành.
• Phần thưởng  sẽ được chuyển qua kkho chứa đặc biệt.
• Phần thưởng  sẽ được gửi vào 23H59 ngày 30/05/2018 và ngày 12/06/2018.
• Phần thưởng không được nhận hoặc quá hạn sẽ không được bồi hoàn.
• Các Giò đề ra được tính theo Múi giờ GMT+7.
• Các Nhân vật bị Chặn/ Khóa Tài khoản do vi phạm Chính Sách Lạm dụng Game trong thời gian diễn ra hay kết thúc Sự kiện sẽ không được Bồi thường.
• Mọi khiếu nại về Phần thưởng sẽ không được hỗ trợ trong vòng 1 Tháng sau khi Sự kiện kết thúc.