News - Event

Đảm bảo tỉ lệ rơi đồ 100%, 100% EXP săn quái and 100% THÚ VỊ!

20180507_DN_MayBonus_newsbanner_VN.png (580×147)

Cần hỗ trợ tăng tốc để lên Lv93? Bạn quả là may mắni! Từ 00H00 ngày 13/08/2018 đến hết 23H59 ngày 27/08/2018 (CEST), đảm bảo bạn nhận được 100% tỉ lệ rớt đồ, EXP săn quái chỉ đơn giản bằng cách tiến vào Thế giới Althea. Tăng tốc lên Level 93 sẽ dễ dàng hơn cả với món Thuuwongr hời Cuối tuần này! 

Hưởng phước lành từ Alea trong Tháng 5 này khi bạn ghé thăm Dragon Nest Việt Nam! Từ 00H00 ngày 12/05/2018 đến hết 23H59(GMT+7) ngày 03/06/2018, tất cả các thần dân Lagendia sẽ nhận được Thưởng một cách đơn giản khi ghe qua đúng lúc. Từ tặng thêm EXP, đến tăng tỉ lệ rơi đồ tới ban phát tặng FTG potion, ai ai cũng se nhận được quà nếu ghé qua đúng những thời điểm sau! 

20180507_DN_MayBonus_img01_VN.jpg (700×500)
Lưu ý*
Phần thưởng sẽ được gửi vào 0900Hrs (GMT+7).
Phần thưởng sẽ được chuyển tới từng nhân vật.
FTG chưa dùng sẽ được đặt lại thêm vào 09H00 ngày kế tiếp (GMT+7)


Điều kiện và Điều khoản: 

• Sự kiện sẽ bắt đầu từ 00H00 ngày 12/05/2018 đến hết 23H59 ngày 13/05/2018.
• Phần thưởng sẽ được chuyển vào Hòm chứa đặc biệt.
• Phần thưởng không được nhận khi hết hạn sẽ không được Hoàn trả.
• Tất cả các Giờ đề ra được tính theo Múi giờ GMT +7.
• Các Nhân vật bị Chặn/ Khóa Tài khoản do vi phạm Chính Sách Lạm dụng Game trong thời gian diễn ra hay kết thúc Sự kiện sẽ không được Bồi thường.
• Mọi khiếu nại về Phần thưởng sẽ không được hỗ trợ trong vòng 1 Tháng sau khi Sự kiện kết thúc.
• Điều kiện và Điều khoản sẽ được thay đổi mà không cần báo trước.