News - Promo

Vật Phẩm Đặc Biệt Có Thời Hạn của Rương Magnifyque – Nhận Velskud’s Weapon Exchange Coupon và Necklace!

news_20170502a_vn.jpg (580×147)

Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận được những vật phẩm đặc biệt của Velskud trong Rương Thưởng Maggnifyque! Từ 00h00 Ngày 03/05 đến 23h59 Ngày 31/05 (GMT+7), những vật phẩm sau sẽ xuất hiện trong Rương.

Thưởng Magnifyque:
news_20170502b_vn.jpg (640×369)

Hãy nắm lấy cơ hội này để hoàn thiện bộ phục trang của Velskud! Cùng mở Rương Thưởng Magnifyque ngay!