News - Promo

Hãy nhận lấy Phần Thưởng tại Cash Shop!

news_20170801t.jpg (580×147)

Từ 00h00 Ngày 01/08 đến 23h59 Ngày 15/08 (GMT+7), không có gì hấp dẫn hơn việc đi mua sắm với DNCash! Hãy nhận những hỗ trợ cực khủng cho chuyến phiêu lưu của bạn, đơn giản chỉ cần Nạp DNCash, đây là cơ hội để đong đầy kho báu của bạn! 

Lưu ý:
Tất cả các mốc thưởng đều được tích lũy (Vd: Tiêu 130.000 DNCash hoặc nhiều hơn trong thời gian khuyến mãi sẽ giúp bạn nhận được cả 4 mốc thưởng). 
Tất cả phần thưởng sẽ được gửi tới các tài khoản đạt yêu cầu vào trước 23h59 Ngày 22/08.

Ví dụ:
- GM Fosx nạp 45k DN Cash trong sự kiện, anh ấy chỉ nhận thưởng của Mốc 1 và Mốc 2.
- GM Fosx nạp 130k DN Cash trong sự kiện, anh ấy nhận thưởng của cả 4 Mốc.

news_20170801u.jpg (640×821)

Hãy xem danh sách phần thưởng tại đây:
Common Photogenic Gesture:

photogenic_gesture.gif (540×306)

Dazzling Space Constellation Wings:

news_20170801v.jpg (720×353)

Engraving Scroll:

news_20170801w.jpg (720×353)

Abyss Darkness Weapon Coupon:

news_20170801x.jpg (720×353)

Điều Khoản và Điều Kiện:

       Chương trình khuyến mãi sẽ bắt đầu vào 00h00 Ngày 01/08 và kết thúc vào 23h59 Ngày 15/08.

       Phần thưởng sẽ được trao Cho Từng Tài Khoản.

       Các giao dịch thanh toán bằng DN points (DNP) sẽ KHÔNG đạt yêu cầu tham gia.

       Số DN Cash nạp sẽ được tính theo từng tài khoản.

       Tất cả các phần thưởng sẽ được gửi tới tài khoản đạt yêu cầu vào trước 23h59 Ngày 22/08.

       Phần thưởng hết hạn và không được thu thập sẽ không được bổi thường.

       Tất cả các mốc thời gian tính theo Múi Giờ GMT+7.

       Bất kỳ nhân vật nào đã bị cấm do vi phạm chính sách lạm dụng trò chơi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện hoặc trao thưởng sẽ không được bồi thường.

       Bất kỳ tranh chấp sẽ không được giải quyết sau 01 tháng kể từ ngày trao thưởng sự kiện.

       Điều Khoản và Điều Kiện có thể được thay đổi mà không cần báo trước.