News - Notices

 • Gói Cập Nhật Khẩn 10/24

  Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 10h00 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!Thân gửi các Game Thủ,Vào 09:00 Sáng 24/04(GMT+7), chúng tôi sẽ cho ra mắt một Gói Cập Nhật mới.Dịch vụ game sẽ tạm dừng hoạt động trong khoảng thời gian trên và dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào lúc 17h00 (GMT+7). Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trước khoảng thời gian trên để tránh mất vật phẩm.Nội dung cập nhật:General- Translation Fixes[Manual Patch Version 284 to 285]Download Link
  Posted on: Tháng Tư 23, 2018 See more
 • Bảo Trì Hệ Thống 17/04

  Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 10h40 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!Thân gửi các Game Thủ,Theo như kế hoạch, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống vào ngày 17/04/2018, thời gian bắt đầu là 09h00 Sáng (GMT+7).Dịch vụ game sẽ tạm thời dừng hoạt động trong thời gian trên và dự kiến sẽ tiếp tục trở lại trước 14h00 Trưa (GMT+7).Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trong thời gian trên để tránh thất thoát vật phẩm.
  Posted on: Tháng Tư 16, 2018 See more
 • Gói Cập Nhật Khẩn 10/04

  Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 13h11 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!Thân gửi các Game Thủ,Vào 09:00 Sáng 10/04(GMT+7), chúng tôi sẽ cho ra mắt một Gói Cập Nhật mới.Dịch vụ game sẽ tạm dừng hoạt động trong khoảng thời gian trên và dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào lúc 17h00 (GMT+7). Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trước khoảng thời gian trên để tránh mất vật phẩm.Nội dung cập nhật:GeneralGreen Dragon Time AttackHit the JellyBoard Game Battle Posted on: Tháng Tư 09, 2018 See more
 • Bảo Trì Hệ Thống 04/04

  Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 11h50 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!Thân gửi các Game Thủ,Theo như kế hoạch, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống vào ngày 04/04/2018, thời gian bắt đầu là 09h00 Sáng (GMT+7).Dịch vụ game sẽ tạm thời dừng hoạt động trong thời gian trên và dự kiến sẽ tiếp tục trở lại trước 14h00 Trưa (GMT+7).Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trong thời gian trên để tránh thất thoát vật phẩm. 
  Posted on: Tháng Tư 03, 2018 See more
 • Bảo Trì Hệ Thống 27/03

  Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 09h50 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!Thân gửi các Game Thủ,Theo như kế hoạch, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống vào ngày 27/03/2018, thời gian bắt đầu là 09h00 Sáng (GMT+7).Dịch vụ game sẽ tạm thời dừng hoạt động trong thời gian trên và dự kiến sẽ tiếp tục trở lại trước 14h00 Trưa (GMT+7).Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trong thời gian trên để tránh thất thoát vật phẩm. 
  Posted on: Tháng Ba 26, 2018 See more
 • Gói Cập Nhât Game Ngày 20/03

  Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 12h20 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!Thân gửi các Game Thủ,Vào 09:00 Sáng 20/03 (GMT+7), chúng tôi sẽ cho ra mắt một Gói Cập Nhật mới.Dịch vụ game sẽ tạm dừng hoạt động trong khoảng thời gian trên và dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào lúc 17h00 (GMT+7). Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trước khoảng thời gian trên để tránh mất vật phẩm.[Manual Patch Version 225 to 227]Download Link
  Posted on: Tháng Ba 19, 2018 See more
 • Gói Cập Nhât Game Ngày 13/03

  Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 16h45 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!Thân gửi các Game Thủ,Vào 09:00 Sáng 13/03 (GMT+7), chúng tôi sẽ cho ra mắt một Gói Cập Nhật mới.Dịch vụ game sẽ tạm dừng hoạt động trong khoảng thời gian trên và dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào lúc 17h00 (GMT+7). Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trước khoảng thời gian trên để tránh mất vật phẩm.Nội dung cập nhật:Change logBlood PhantomMain Quest Update - Extra Chapter 7. Facing the EnemyLv95 Nest - Ominous Mist NestFarm FestivalBest Hero Tournament (4-Players)Cash ShopAdditional ...
  Posted on: Tháng Ba 12, 2018 See more
 • Bảo Trì Hệ Thống 06/03

  Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 10h10 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ! Thân gửi các Game Thủ,Theo như kế hoạch, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống vào ngày 06/03/2018, thời gian bắt đầu là 09h00 Sáng (GMT+7).Dịch vụ game sẽ tạm thời dừng hoạt động trong thời gian trên và dự kiến sẽ tiếp tục trở lại trước 14h00 Trưa (GMT+7).Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trong thời gian trên để tránh thất thoát vật phẩm. 
  Posted on: Tháng Ba 05, 2018 See more
 • Bảo Trì Hệ Thống 27/02

  Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 10h10 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ! Thân gửi các Game Thủ,Theo như kế hoạch, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống vào ngày 27/02/2018, thời gian bắt đầu là 09h00 Sáng (GMT+7).Dịch vụ game sẽ tạm thời dừng hoạt động trong thời gian trên và dự kiến sẽ tiếp tục trở lại trước 14h00 Trưa (GMT+7).Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trong thời gian trên để tránh thất thoát vật phẩm. 
  Posted on: Tháng Hai 26, 2018 See more
 • Bảo Trì Hệ Thống 21/02

  Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 11h00 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!Thân gửi các Game Thủ,Theo như kế hoạch, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống vào ngày 21/02/2018, thời gian bắt đầu là 09h00 Sáng (GMT+7).Dịch vụ game sẽ tạm thời dừng hoạt động trong thời gian trên và dự kiến sẽ tiếp tục trở lại trước 14h00 Trưa (GMT+7).Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trong thời gian trên để tránh thất thoát vật phẩm. 
  Posted on: Tháng Hai 20, 2018 See more