News - Notices

 • Bảo Trì Hệ Thống 21/02

  Thân gửi các Game Thủ,Theo như kế hoạch, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống vào ngày 21/02/2018, thời gian bắt đầu là 09h00 Sáng (GMT+7).Dịch vụ game sẽ tạm thời dừng hoạt động trong thời gian trên và dự kiến sẽ tiếp tục trở lại trước 14h00 Trưa (GMT+7).Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trong thời gian trên để tránh thất thoát vật phẩm. 
  Posted on: Tháng Hai 20, 2018 See more
 • Bảo Trì Hệ Thống 13/02

  Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 09h55 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!Thân gửi các Game Thủ,Vào 09:00 Sáng 13/02(GMT+7), chúng tôi sẽ cho ra mắt một Gói Cập Nhật mới.Dịch vụ game sẽ tạm dừng hoạt động trong khoảng thời gian trên và dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào lúc 17h00 (GMT+7). Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trước khoảng thời gian trên để tránh mất vật phẩm.Nội dung cập nhật:- Translation bug fix
  Posted on: Tháng Hai 12, 2018 See more
 • Tỷ lệ thả gấp đôi không hoạt động như dự định

  Người chơi thân mến, Do những khó khăn về kỹ thuật, sự kiện tăng gấp đôi sẽ không được tiến hành vào tháng hai. Xin lỗi vì sự bất tiện gây ra.
  Posted on: Tháng Hai 08, 2018 See more
 • Gói Cập Nhât Game Ngày 06/02

  Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 13h55 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!Thân gửi các Game Thủ,Vào 09:00 Sáng 06/02(GMT+7), chúng tôi sẽ cho ra mắt một Gói Cập Nhật mới.Dịch vụ game sẽ tạm dừng hoạt động trong khoảng thời gian trên và dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào lúc 17h00 (GMT+7). Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trước khoảng thời gian trên để tránh mất vật phẩm.Nội dung cập nhật:General- Lancea Awakening- Dark Banquet - Valentine’s DayCash ShopAdditional- Monthly Costume – Aisha Costume package- Aisha Treasure Box---Memory of Aisha Wings---Memory of ...
  Posted on: Tháng Hai 05, 2018 See more
 • Bảo Trì Hệ Thống 30/01

  Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 10h10 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!Thân gửi các Game Thủ,Theo như kế hoạch, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống vào ngày 30/01/2018, thời gian bắt đầu là 09h00 Sáng (GMT+7).Dịch vụ game sẽ tạm thời dừng hoạt động trong thời gian trên và dự kiến sẽ tiếp tục trở lại trước 14h00 Trưa (GMT+7).Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trong thời gian trên để tránh thất thoát vật phẩm. 
  Posted on: Tháng Giêng 29, 2018 See more
 • Bảo Trì Hệ Thống 23/01

  Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 10h30 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!Thân gửi các Game Thủ,Theo như kế hoạch, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống vào ngày 23/01/2018, thời gian bắt đầu là 09h00 Sáng (GMT+7).Dịch vụ game sẽ tạm thời dừng hoạt động trong thời gian trên và dự kiến sẽ tiếp tục trở lại trước 14h00 Trưa (GMT+7).Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trong thời gian trên để tránh thất thoát vật phẩm. Changelog: - All Lancea and Archer classes skill will be reset after the maintenance due to skill bug rendering players unable to learn or reset ...
  Posted on: Tháng Giêng 22, 2018 See more
 • Bảo Trì Hệ Thống 16/01

  Thân gửi các Game Thủ,Theo như kế hoạch, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống vào ngày 16/01/2018, thời gian bắt đầu là 09h00 Sáng (GMT+7).Dịch vụ game sẽ tạm thời dừng hoạt động trong thời gian trên và dự kiến sẽ tiếp tục trở lại trước 14h00 Trưa (GMT+7).Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trong thời gian trên để tránh thất thoát vật phẩm.
  Posted on: Tháng Giêng 15, 2018 See more
 • Gói Cập Nhật Khẩn 10/01

  Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 18h05 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!Thân gửi Cộng đồng Game thủ,Chúng tôi sẽ tiến hành cập nhật khẩn một bản vá vào ngày 10/01/2018 bắt đầu từ 17h00 (GMT+7).Dịch vụ game sẽ tạm thời không thể truy cập trong khoảng thời gian này và dự kiến sẽ hoạt động lại vào 18h00 cùng ngày.Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trong thời gian trên để tránh mất vật phẩm.Các thay đổi:- Gỡ bỏ Lancea Thức TỉnhLưu ý: Người chơi đã hoàn thành Lancea Thức Tỉnh sẽ được đặt lại kỹ năng sau khi hoàn tất bảo trì.Mong các bạn thông cảm cho sự bất ...
  Posted on: Tháng Giêng 10, 2018 See more
 • Gói Cập Nhât Game Ngày 09/01

  Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 05h55 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!Thân gửi các Game Thủ,Vào 09:00 Sáng 09/01(GMT+7), chúng tôi sẽ cho ra mắt một Gói Cập Nhật mới.Dịch vụ game sẽ tạm dừng hoạt động trong khoảng thời gian trên và dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào lúc 17h00 (GMT+7). Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trước khoảng thời gian trên để tránh mất vật phẩm.Nội dung cập nhật:GeneralHit the Gold Goblin EventSea Fishing EventBoard Game EventBingo EventUpdate Cash Shop Posted on: Tháng Giêng 08, 2018 See more
 • Bảo Trì Hệ Thống 02/01

  Dịch vụ Game đã hoạt động trở lại vào 09h50 GMT+7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!Thân gửi các Game Thủ,Theo như kế hoạch, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống vào ngày 02/01/2018, thời gian bắt đầu là 09h00 Sáng (GMT+7).Dịch vụ game sẽ tạm thời dừng hoạt động trong thời gian trên và dự kiến sẽ tiếp tục trở lại trước 14h00 Trưa (GMT+7).Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đăng xuất khỏi game trong thời gian trên để tránh thất thoát vật phẩm.
  Posted on: Tháng Giêng 02, 2018 See more