TRƯỜNG HỌC LAGENDIA

Well, well, well... Chúng ta có gì ở đây nào? Một bạn newbie tới trường nhờ trợ giúp. Cuối cùng đã quyết định động não đúng không?

Hiểu biết là sức mạnh đích thực, vì vậy đừng bao giờ ngừng học hỏi. Vào đây, chúng ta sẽ dạy ngươi về cách tự bảo mình vệ chống lại lũ lừa đảo và hacker. Ngươi cần phải biết những điều này, hãy ngồi vào lớp ngay!

Tôi đã sẵn sàng!
Chào mừng tới với Khóa Học Chống Hack 101.

Ta là Học Sĩ Bailey và ra sẽ dạy ngươi cách để bảo vệ tài khoản khỏi lũ lừa đảo. NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU