News - Event

Hãy Chào Đón Thử Thách Hàng Tuần!

news_20170801c.jpg (580×147)

Hãy vượt lên chính mình khi tham gia Các Thử Thách Hàng Tuần của chúng tôi! Từ 00h00 Ngày 01/08 Đến 23h59 Ngày 05/09 (GMT+7), hãy kiểm tra sức mạnh và sự bền bỉ của bạn bằng các tham gia các nhiệm vụ tương ứng trong chuỗi Thử Thách Hàng Tuần của chúng tôi! Hoàn thành các thử thách để nhận về phần thưởng cho bạn thân và nếu bạn đồng thời là Ray Mechanic, bạn sẽ được thưởng thêm! Đây là cách chúng tôi chào đón class mới tại Lagendia! 

Kế Hoạch Thử Thách Hàng Tuần
news_20170801d.jpg (640×508)
news_20170801e.jpg (640×502)
news_20170801f.jpg (640×502)
news_20170801g.jpg (640×509)
Lưu Ý: Tất cả các phần thưởng sẽ được trao hàng tuần sau khi mỗi nhiệm vụ hoàn tất

Hãy thu thập vũ khí và tham gia thử thách ngay! 


Điều Khoản và Điều Kiện

• Sự Kiện sẽ bắt đầu vào Ngày 01/08 và kết thúc vào 23h59 Ngày 05/09
• Phần thưởng sẽ được trao cho từng nhân vật.
• Phần thưởng sẽ được trao dựa trên những nhiệm vụ đã hoàn thành.
• Phần thưởng sẽ được trao vào Hòm Chứa Đặc Biệt.
• Phần thưởng sẽ được trao vào trước 23h59 Ngày 07/09.
• Phần thưởng hết hạn và không được thu thập sẽ không được bổi thường.
• Tất cả các mốc thời gian tính theo Múi Giờ GMT+7.
• Bất kỳ nhân vật nào đã bị cấm do vi phạm chính sách lạm dụng trò chơi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện hoặc trao thưởng sẽ không được bồi thường.
• Bất kỳ tranh chấp sẽ không được giải quyết sau 01 tháng kể từ ngày trao thưởng sự kiện.