News - Event

Sự Kiện Đặc Biệt Tháng Tám: Đăng Nhập Nhận Quà!

news_20170801h.jpg (580×147)

Để chào đón Ray Mechanic tới Lagendia, chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc cực lớn cho mọi người! Đơn giản chỉ cần đăng nhập từ 00h00 Ngày 01/08 đến 23h59 Ngày 20/08 (GMT+7), và nhận thưởng Miễn Phí mỗi ngày tại Hòm Chứa Đặc Biệt!
Hãy xem giải thưởng tại đây: 

news_20170801i.jpg (700×659)

Hẹn gặp lại tại Lagendia! 

Điều Khoản và Điều Kiện

Sự kiện sẽ bắt đầu từ 00h00 Ngày 01/08 đến 23h59 Ngày 20/08.
• Chỉ các nhân vật Level 90 trở lên mới có thể nhận thưởng.
• Phần thưởng được trao cho từng nhân vật.
Phần thưởng chỉ được nhận một lần.
• Phần thưởng sẽ được gửi vào 00h00 Hàng ngày và sẽ hết hạn vào 23h59 Ngày hôm đó.
• Phần thưởng hết hạn và không được thu thập sẽ không được bổi thường.
• Tất cả các mốc thời gian tính theo Múi Giờ GMT+7.
• Bất kỳ nhân vật nào đã bị cấm do vi phạm chính sách lạm dụng trò chơi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện hoặc trao thưởng sẽ không được bồi thường.
• Bất kỳ tranh chấp sẽ không được giải quyết sau 01 tháng kể từ ngày trao thưởng sự kiện.
• Điều Khoản và Điều Kiện có thể được thay đổi mà không cần báo trước.